Yhtenäispatenttijärjestelmä

Yhtenäispatentti (Unitary patent, UP) on eurooppapatentti, joka on myöntämispäivästä lähtien vaikutukseltaan yhtenäinen kaikissa UPC-järjestelmän jäsenvaltioissa. Tämä tarkoittaa, että erillisiä rekisteröintejä halutuissa maissa ei tarvita – patentti on myöntämisestään lähtien voimassa kaikissa niissä maissa, joissa yhtenäispatenttijärjestelmä on saatettu voimaan.

Yhtenäispatenttituomioistuin tai yhdistetty patenttituomioistuin (Unified Patent Court, UPC) on keskitetty eurooppalainen tuomioistuin, jossa on tarkoitus käsitellä kaikkia yhtenäispatentteihin ja perinteisiin eurooppapatentteihin liittyviä patentinloukkaus ja -mitätöimisasioita. Tällä hetkellä loukkaus- ja mitätöintikäsittelyt hoidetaan kansallisissa tuomioistuimissa, niissä maissa, joissa patentti on rekisteröity.

UPC-sopimuksen ratifiointitilanne 8/2020

Sopimuksen ratifioineet maat on merkitty oheiseen karttaan vihreällä. Saksa on merkitty punaisella, koska se on väistämättä mukana systeemissä vaikkei vielä olekaan ratifioinut sopimusta.

UPC-sopimuksen ratifiointitilanne. Sopimuksen rattifioineet maat on merkitty vihreällä – Saksa punaisella, koska se on väistämättä mukana systeemissä vaikka ei ole vielä ratifioinut sopimusta.

Latvia 1/2018
Liettua 8/2017
Viro 8/2017
Italia 2/2017
Alankomaat 9/2016
Tanska 6/2016
Bulgaria 6/2016
Suomi 1/2016
Portugali 8/2015
Luxemburg 5/2015
Malta 12/2014
Belgia 6/2014
Ruotsi 6/2014
Ranska 3/2014
Itävalta 8/2013