Tavaramerkki

Tavaramerkki yksilöi ja suojaa tuotteesi ja palvelusi

Tavaramerkki on tunnus, joka yksilöi yrityksesi valmistamat tai tuottamat tavarat ja palvelut, ja jonka avulla erotut kilpailijoistasi.

Tavaramerkki on myös yksinoikeus. Jos olet tavaramerkin haltija, voit kieltää muita käyttämästä samaa tai siihen sekoitettavissa olevaa tavaramerkkiä merkkiä samojen tai samankaltaisten tavaroiden tai palveluiden myynnissä ja markkinoinnissa.

Saat yksinoikeuden tavaramerkkiin joko rekisteröimällä sen tai käyttämällä sitä niin, että merkki voidaan katsoa vakiinnutetuksi. Vakiinnuttaminen voi kuitenkin olla paitsi pitkäkestoinen myös epävarma tapa suojata merkki, joten rekisteröiminen on yleensä aina suositeltavaa.

Tavaramerkkejä laidasta laitaan

Voit rekisteröidä tavaramerkiksi käytännössä minkä tahansa merkin, joka täyttää rekisteröinnin edellytykset. Erilaisia tavaramerkkityyppejä onkin useita – tavallisimpia ovat sanamerkit ja kuviomerkit, mutta myös esimerkiksi ulkoasun, värin, äänen tai jopa tuoksun voi rekisteröidä tavaramerkiksi.

Tavaramerkkisi on oltava erottamiskykyinen – mitä se käytännössä tarkoittaa?

Tavaramerkin erottamiskyky tarkoittaa, että se ei saa suoranaisesti kuvailla niitä tavaroita tai palveluita, joissa sitä aiotaan käyttää. Mikäli merkkisi olisi kovin kuvaileva, ei se kykenisi yksilöimään ja erottamaan näitä tavaroitasi ja palveluitasi muiden vastaavasta tarjonnasta. Lisäksi täytyy muistaa, että esimerkiksi tuotetta täysin kuvailevien sanojen tai kuvioiden tulee olla kaikkien käytettävissä, eli niihin ei voi saada yksinoikeutta.

Tavaramerkkisi ei saa sekoittua aiempiin oikeuksiin

Tavaramerkkisi ei saa olla sekoitettavissa aikaisempiin tavaramerkkeihin tai yritysten nimiin. Merkkisi ei siis saa olla samanlainen eikä myöskään liian samankaltainen verrattuna aiempaan samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita koskevaan, samalla alueella voimassa olevaan tavaramerkkiin tai toiminimeen. Yleensä sekaannusvaaraa ei synny esimerkiksi sellaisten samanlaistenkaan tavaramerkkien välille, jotka kattavat erilaisia tavaroita tai palveluita.

Sekoitettavuus arvioidaan aina tapauskohtaisesti huomioimalla kaikki asiaan vaikuttavat tekijät, kuten äänteellinen tai visuaalinen samankaltaisuus, tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuus jne. Tarvittaessa sekoitettavuutta aiempiin tavaramerkkeihin oikeuksiin voidaan arvioida ennen hakemusta tehtävillä ennakkotutkimuksilla.

Sekaannusvaarasta ja siitä mahdollisesti aiheutuvasta rekisteröintiesteestä voidaan myös päästä eroon, jos aiemman oikeuden haltija antaa kirjallisen suostumuksen merkin rekisteröintiin. Tämä on varsin tavallista tilanteissa, joissa käytännössä riskiä sekoitettavuuteen ei samankaltaisista rekisteröinneistä huolimatta ole.

Oikein käytettynä ikuinen oikeus

Rekisteröity tavaramerkki on voimassa 10 vuotta. Voit uudistaa rekisteröityä merkkiäsi aina 10 vuoden välein loputtomasti, joten periaatteessa tavaramerkkisi on ikuinen oikeus.

Jotta yksinoikeutesi tavaramerkkiisi säilyisi kiistattomasti, sinun on muistettava myös käyttää merkkiäsi tietyin edellytyksin. Jos et käytä merkkiäsi tietyn ajanjakson aikana (yleensä 3–5 vuotta maasta riippuen), voi kolmas osapuoli haastaa merkkisi sen käyttämättömyyden perusteella. Merkkejä ei siis voi rekisteröidä ”varastoon” loputtoman pitkiksi ajoiksi.

Oikein käyttämällä ja merkin uudistuksista huolehtimalla yksinoikeutesi tavaramerkkiisi kuitenkin säilyy loputtomasti, mikä tekee merkistäsi pitkäkestoisimman immateriaalioikeutesi. Oikeuden keston ja tavaramerkin luonteen vuoksi sillä on usein paljon tunnettuutta ja arvoa, minkä takia merkin rekisteröiminen ja yksinoikeudesta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää.