UPC-uutinen | Voimaan tulleet säännöt ja oikeudenkäyntikulut

Yhdistetyn patenttituomioistuimen (Unified Patent Court, UPC) menettelysäännöt (Rules of Procedure) sekä oikeudenkäyntikulut (Table of Court Fees) ovat tulleet voimaan syyskuun 1. päivä, 2022.

Viimeisimmät muutokset koskevat esimerkiksi seuraavia sääntöjä:

Sääntö 5A (Hakemus luvattoman pois sulkemisen poistamiseksi tai luvattoman pois sulkemisen peruuttamisen poistamiseksi): eurooppapatentin haltija, julkaistun eurooppapatenttihakemuksen hakija tai lisäsuojatodistuksen haltija voi jättää hakemuksen luvattoman merkinnän poistamiseksi. Rekisterinpitäjä sitten päättää poistamisesta niin pian kuin se on käytännössä mahdollista.

Sääntö 262A (Luottamuksellisten tietojen suojaaminen): liittyy yleisperiaatteeseen säännössä 262, jonka mukaan kirjalliset huomautukset, todisteet, päätökset ja määräykset ovat yleisön saatavilla. Säännössä 262A kysymys on siis tällaisten tietojen luottamuksellisuudesta tai todisteiden keräämisestä ja käytöstä toista osapuolta kohtaan. Tietojen rajoittaminen toiselta osapuolelta vaikuttaa oikeuteen tulla kuulluksi ja näin ollen sellainen tietojen rajoittaminen oikeuden päätöksellä on rajoitettu vain erikoistapauksiin.

Sääntö 346 (Liittyy perusäännön 7. artiklaan: Esteettömyys): Tämän säännön muutoksilla sääntö saatetaan yhdenmukaiseksi UPC:n perussäännön 7. artiklan vastaavien määräysten kanssa. Osapuolen on tehtävä huomautus tuomarin vastustamisesta niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista, jotta estetään osapuolta esittämästä vastalauseita menettelyn myöhäisessä vaiheessa taktisista syistä, vaikka syyt tuomarin puolueettomuuden vastustamiseen olisivat jo olleet asianosaisen tiedossa. Paneelille annetaan myös mahdollisuus päättää, jatkaako käsittelyä vai keskeyttääkö se.

Kaikki muutokset sääntöihin löytyvät täältä.

UPC:n hallintovaliokunta (UPC Administrative Committee) on myös päivittänyt oikeudenkäyntikulujen taulukoita ja tarkemmat tiedot muutoksista löytyvät täältä.

Seuraamme tilannetta edelleen aktiivisesti ja palaamme asiaan heti kun tiedämme enemmän. Suosittelemme joka tapauksessa, että omien eurooppapatenttien ja -hakemusten tilanne käydään läpi, sekä oman strategian miettimistä UPC:n suhteen. Lisäksi on hyvä miettiä onko tarpeen käyttää opt-out -mahdollisuutta ennen UPC:n voimaantuloa, jotta voidaan suojautua 1. päivän kanteelta, mikä lukitsisi oman eurooppapatentin tai -hakemuksen UPC:n toimivallan alle.

Siirry tietopankkimme UPC-osioon.

 

ONLaINE-webinaari to 22.9.2022 klo 10-10.45 | UPC: opt-out vai ei?

Asiantuntijamme Terhi Nykänen ja Kaisa Suominen käyvät läpi opt-out -vaihtoehtoa ja oikeudenkäyntimaita.

Tutustu webinaarin sisältöön ja ilmoittaudu mukaan!

 

Kirjoittaja

Jaa artikkeli