Valikko ☰
reijo kokko

Reijo Kokko

IPR-jurist, EU-varumärkes- och mönsterrättsombud

Delägare

juridiska tjänster, varumärken

Telefon: +358 (0) 44 0704779

Epost: reijo.kokko@laineip.fi

Arbetsspråk: finska, engelska, svenska

”Det trevligaste med arbetet är samarbetet med kunderna och att få se den konkreta tilläggsvärde som vi tillsammans kan få till stånd. Utmanande och besvärliga situationer i arbetet och lösningen av problem är mödan värda.”

Vid sidan av varumärkes- och design- ärenden ansvarar Reijo för våra juridiska tjänster, i synnerhet kontraktsrätts- och konfliktlösningsärenden.

Reijo återvände till Laine i maj 2020 efter att under drygt fyra år ha arbetat vid en advokatbyrå, varav de två sista åren som advokat. Han har också skaffat sig erfarenhet av universitetsvärldens juristarbete inom ramen för ett vikariat.

Till utbildningen är Reijo jur.mag. och ingenjör med produktionsekonomisk inriktning.

Reijo har under drygt tio år handlagt varumärkes- och mönsteransökningar ock skött registreringen av dessa på internationell nivå. Han har också lång tids erfarenhet av kontraktsjuridik, i synnerhet av IPR-relaterade kommersialiserings- och licensavtal.

Innan Reijo slog in på juridikens område arbetade han i flera år som kvalitetsingenjör inom elektronikindustrin, och detta kunnande är till stor nytta vid kartläggningen av kundernas behov.

Reijo är föreningsaktiv, och medlem bl.a. i finska AIPPI, STY/FIR och Finlands Juristförbund.

IPR-tjänster

  • Strategier för skyddandet av varumärken, förhandsgranskningar, inhemska och internationella varumärkes- och mönsteransökningar, intrångsmål och invändningsärenden relaterade till varumärken, IPR-branschens avtal och kontrakt

Specialkompetens

  • Rättegångar och tvistlösning
  • Branscher: Varumärkes- och mönsterrättsteamet betjänar alla branscher.
  • Tjänster: EU-varumärken, EU-mönster, nationella varumärken och mönsterregistreringar,  planering och förverkligandet av IPR-skydd och IPR-strategier, förhandsgranskningar, varumärkes- och mönsteransökningar, intrångsfall och -analyser, invändningar, IPR-branschens avtal