Valikko ☰

Kati Himanto

Patentassistent, informatör

Epost: kati.himanto@laineip.fi

Arbetsspråk: finska, svenska, engelska, franska

Kati anställdes hos Laine år 1995. Efter mer än 25 år som assistent i ICTM-teamet, började hon i april 2024 som ledningsgruppens assistent. Till hennes uppgifter hör bl.a. organisering av kundtillställningar och möten, samt också organisering av personalens rekreationstillställningar.

Kati hör också till Laine IP:s marknadsföringsteam, där hon ansvarar bl.a. för företagets interna kommunikation, uppdatering av nätsidorna och organisering av kundtillställningar och möten, samt också organisering av personalens rekreationstillställningar.

Kati är studentmerkonom, och har en examen på ledningsassistent, informatör samt copywriter.