Rahallista tukea tarjolla pk-yrityksille | Haku on avoinna!

Pk-yritysrahasto

Ideas Powered for Business SME Fund -avustusohjelman tarkoituksena on auttaa eurooppalaisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä hyödyntämään teollis- ja tekijänoikeuksia tehostaakseen liiketoimintaansa. Euroopan komissio ja Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) toimivat rahoittajina ja avustuksen myöntää EUIPO. Avustusohjelma on erinomainen tukimuoto yrityksille, joiden tavoitteena on kehittää teollis- ja tekijänoikeudellisia strategioitaan sekä suojata niihin liittyviä oikeuksia.

Pk-yritysrahastosta voi hakea tukea

 1. tavaramerkki- ja mallihakemusmaksuihin
 2. kansallisiin patenttihakemuksiin (UUSI) ja/tai
 3. IPR-esianalyysiin (IP scan).

Korvausta voi saada vuonna 2022 enintään 2250 euroa yritystä kohden. Haku on avattu 10.1.2022 ja tukea voi hakea 16.12.2022 asti.  Avustuksia on rajallisesti, ja niitä myönnetään hakujärjestyksessä. Pk-yrityksen on ensin haettava avustusta (IP-arvoseteli) PRH:sta tai EUIPO:sta ja odotettava avustuspäätöstä.

Eli kun haluat hakea pk-yritysrahaston avustusta, sinun on

 1. rekisteröidyttävä, kirjauduttava sisään ‘pk-yritysrahaston sivulla olevalle tilillesi’ ja lähetettävä hakemuslomake.
 2. Kun hakemuksesi on hyväksytty, saat ilmoituksen myönnetystä avustuksesta ja arvosetelin (arvosetelit)*. Tämän jälkeen voit hakea teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvää palvelua.
 3. Jotta saat korvauksen hakemastasi teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvästä palvelusta, sinun on haettava korvausta jo maksamillesi palveluille pk-yritysrahaston tililläsi olevan lomakkeen avulla.

Arvosetelit ovat voimassa neljä kuukautta avustuksen myöntämishetkestä, ja niiden voimassaoloaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa kahdella kuukaudella, jos pyyntö tehdään alkuperäisen neljän voimassaolokuukauden viimeisen 30 päivän aikana.

Arvoseteli 1; arvo 1500 EUR

 • 75 %:n korvaus tavaramerkki- ja mallimaksuista EU:n tasolla

  Voit hakea 75 %:n korvausta tavaramerkin ja/tai mallin hakemusmaksuista, lisäluokkamaksuista sekä tutkinta-, rekisteröinti-, julkaisemis- ja julkaisemisen lykkäämismaksuista EU:n tasolla. Tavaramerkit ja mallit olisi rekisteröitävä Euroopan unionin teollisoikeuksien virastossa (EUIPO:ssa) tämänkaltaisen suojan saamiseksi.

 • 75 %:n korvaus tavaramerkki- ja mallimaksuista kansallisella ja alueellisella tasolla

  Voit hakea 75 %:n korvausta tavaramerkin ja/tai mallin hakemusmaksuista, lisäluokkamaksuista sekä tutkinta-, rekisteröinti-, julkaisemis- ja julkaisemisen lykkäämismaksuista kansallisella ja alueellisella tasolla. Rekisteröinti on tehtävä suoraan kansallisessa teollis- ja tekijänoikeusvirastossa tai Benelux-maiden teollis- ja tekijänoikeusvirastossa (alueellisen tason suoja kattaa Belgian, Alankomaat ja Luxemburgin) tämänkaltaisen suojan saamiseksi

 • 50 %:n korvaus tavaramerkki- ja mallimaksuista EU:n ulkopuolella

  Voit hakea 50 %:n korvausta tavaramerkkejä ja/tai malleja koskevien hakemusten perusmaksuista, nimeämismaksuista ja niitä seuraavista EU:n ulkopuolisista nimeämismaksuista. EU-maiden nimeämismaksuista ja ensimmäisen käsittelevän viraston perimistä käsittelymaksuista ei voi hakea korvausta. Tämänkaltaista suojaa on haettava Maailman henkisen omaisuuden järjestöltä (WIPO)

 • 90 prosentin korvaus teollis- ja tekijänoikeuksien esianalyysipalveluista (IP Scan)

  Voit hakea 90 %:n korvausta tavaramerkin ja/tai mallin hakemusmaksuista, lisäluokkamaksuista sekä tutkinta-, rekisteröinti-, julkaisemis- ja julkaisemisen lykkäämismaksuista EU:n tasolla. Tavaramerkit ja mallit olisi rekisteröitävä Euroopan unionin teollisoikeuksien virastossa (EUIPO:ssa) tämänkaltaisen suojan saamiseksi.

IP Scan

IPR-esianalyysipalvelu on osa Ideas Powered for Business SME Fundin avustusohjelmaa. PRH osallistuu tukiohjelman toteutukseen ja koordinoi IPR-esianalyysipalvelua Suomessa. Palvelua voivat toteuttaa ainoastaan koulutuksen suorittaneet auktorisoidut asiantuntijat. EU-tavaramerkki- ja mallioikeusasiamiehemme Reijo Kokko on suorittanut tämän EUIPO:n edellyttämän asiantuntijakoulutuksen. IPR-analyysipalvelu ei ole juridista neuvontaa vaan selvitystyötä. Kaikki teollis- ja tekijänoikeudet (patentit, tavaramerkit, mallit, hyödyllisyysmallit, kasvilajikkeet, maantieteelliset merkinnät) kuuluvat immateriaalioikeuksien esidiagnoosipalvelun (IP scan) piiriin; myös sellaiset, joita ei ole rekisteröity ja/tai jotka eivät ole rekisteröitävissä (kuten liikesalaisuudet, copyright ja rekisteröimättömät mallit), sekä yritysten nimet, verkkotunnukset jne.

Reijo on valmiina auttamaan yrityksenne tuotteiden ja palveluiden arvioinnissa ja kartoittaa mielellään yrityksenne IP-oikeuksia.

Arvoseteli 2; arvo 750 EUR

 • 50 %:n korvaus patenttimaksuista kansallisella tasolla

  Voit hakea 50 %:n korvausta patentin hakemista edeltävistä maksuista (esim. hakemuksen jättäminen, patenttiin liittyvät haut ja tutkimukset), patentin myöntämis- ja julkaisumaksuista kansallisella tasolla. Rekisteröinti on tehtävä suoraan kansallisessa patenttivirastossa tai Benelux-maiden teollis- ja tekijänoikeusvirastossa (alueellisen tason suoja kattaa Belgian, Alankomaat ja Luxemburgin) tämänkaltaisen suojan saamiseksi.

Tarkemmat tiedot ja ohjeet

Ennen hakemuksen täyttämistä on hyvä tutustua huolellisesti hakuohjeisiin.

Voit myös ottaa yhteyttä Reijoon ja kysyä lisää.

Kirjoittaja

Jaa artikkeli