IPR:ää iisisti – Hakemus (osa 4)

IPR:ää iisisti -juttusarjamme neljännessä osassa tutustumme patentti-, tavaramerkki-, malli- ja hyödyllisyysmallihakemuksiin liittyviin termeihin.

 

Epäitsenäinen vaatimus

Patenttivaatimus, joka on samassa kategoriassa (esim. laite, järjestelmä, menetelmä) kuin jokin muu vaatimus, ja sisältää kaikki sen piirteet. Usein epäitsenäinen vaatimus viittaa spesifisesti johonkin toiseen vaatimukseen numerolla.

 

Hakemusmaksu

Virallinen maksu, joka on maksettava jotta hakemus pysyy vireillä. Joissain maissa hakemusta ei saa vireille ilman hakemusmaksua. Hakemuskäsittelyn aikana tulee tyypillisimmin maksaa myös muita virallisia maksuja käsittelyn eri vaiheissa.

 

Itsenäinen vaatimus

Patenttivaatimus, joka ei viittaa johonkin toiseen vaatimukseen, eikä sisällä minkään toisen, samassa kategoriassa olevan vaatimuksen asiasisältöä. Vaatimus 1 on käytännössä aina itsenäinen vaatimus, jonka jälkeen tulevat siihen viittaavat epäitsenäiset vaatimukset, ja tämän jälkeen mahdollinen toinen itsenäinen vaatimus.

 

Jaettu hakemus

Mikäli hakemus sisältää enemmän kuin yhden keksinnön (joko lähtökohtaisesti tai koska vaatimuksia on rajoitettu), voidaan toinen tai muut keksinnöt jakaa omaksi hakemuksekseen. Jaettu hakemus voi sisältää vain samaa asiaa kuin alkuperäinen hakemus, ja se saa saman alkupäivän kuin alkuperäinen hakemus (kantahakemus).

 

Johdanto-osa

Patenttivaatimukset tulee mahdollisuuksien mukaan kirjoittaa ns. kaksiosaisiksi, jolloin vaatimus alkaa johdanto-osalla. Johdanto-osa sisältää ne keksinnön piirteet, jotka ovat tunnettuja, ja päättyy sanoihin “tunnettu siitä, että”.

 

Kuva

Mallihakemuksen suojapiiri määräytyy kuvien perusteella, joten kuvien tulee olla tarkkaan markkinoille tuotavaa tuotetta kuvaavia. Joissain tapauksissa tavaramerkkihakemuksenkin suojapiiri määräytyy kuvan perusteella. Patentti- ja hyödyllisyymallihakemuksissa on usein keksintöä esittäviä kuvia, jotka auttavat ymmärtämään keksinnön. Tällöin kuvien ei tarvitse olla mittatarkkoja, vaan ne voivat olla yksinkertaistettuja.

 

Perhe

Samaan malliin, tavaramerkkiin tai keksintöön liittyvät hakemukset eri maissa muodostavat perheen. Perhe perustuu etuoikeushakemukseen, eli perheeseen kuuluvat kaikki ne hakemukset/rekisteröidyt suojat, joilla on sama etuoikeus, sekä ko. etuoikeuden perusteena oleva suoja.

Selitysosa

Patentti- ja hyödyllisyysmallihakemuksissa on suojan määrittävien vaatimusten lisäksi selitysosa, jossa keksintöä kuvataan tarkemmin ja monisanaisemmin. Selitysosassa on tyypillisesti hyvin lyhyt johdanto, lyhyt taustaosuus, joka kertoo tekniikan tasosta, sekä keksinnön kuvaus. Keksinnön kuvauksessa on usein myös erilaisia vaihtoehtoja keksinnön eri piirteille, myös sellaisia jotka eivät ole vaatimuksissa. Selitysosassa voi myös olla esimerkkejä, erityisesti kemian alalla.

 

Suoritusmuoto

Keksinnöllä on usein erilaisia suoritusmuotoja, jolloin itsenäisen vaatimuksen mukainen keksintö on suoritusmuodoista suppein (eli siinä on vähiten piirteitä), ja muissa suoritusmuodoissa on lisäpiirteitä. Suoritusmuotoja kuvataan patenttivaatimuksissa ja selitysosassa pääasiassa sen takia, että mikäli itsenäinen vaatimus ei osoittaudu sellaisenaan patentoitavaksi, voidaan suojapiiriä supistaa johonkin esitettyyn suoritusmuotoon.

 

Tiivistelmä

Patenttihakemuksissa on myös tiivistelmä, joka kertoo keksinnön lyhyesti (tyypillisesti maksimissaan 150 sanalla). Tiivistelmällä on useimmissa järjestelmissä ainoastaan informatiivinen rooli, ja sen lopullisen sisällön päättää patenttiviraston tutkija.

 

Tavaramerkkiluokka

Rekisteröity tavaramerkki ei kata kaikkia olemassa olevia tavaroita ja palveluita, vaan ne on yksilöitävä hakemus jätettäessä. Tätä helpottamaan on luotu tavaramerkkien luokitusjärjestelmä, joka on käytössä lähes kaikkialla maailmassa. Luokitusjärjestelmä perustuu 45 tavara- ja palveluluokkaan, jotka sisältävät päivittyvät, aakkoselliset listat niihin kuuluvista yksittäisistä tavaroista ja palveluista. Tavaramerkkihakemukseen merkitään luokitusta hyväksikäyttäen ne tavarat ja palvelut, joille yksinoikeutta haetaan. Valitut tavaramerkkiluokat ja niiden sisältämä tavarat ja palvelut siten määrittävät lopullisen tavaramerkkirekisteröinnin suoja-alan.

 

Tunnusmerkkiosa

Kaksiosaisen patenttivaatimuksen se osa, joka esittää keksinnön uudet ja keksinnölliset piirteet. Tunnusmerkkiosa on vaatimuksessa sanojen “tunnettu siitä, että” jälkeen.

 

Vaatimukset

Patenttien ja hyödyllisyysmallien suojapiiri määritellään patenttivaatimuksissa (patenttihakemus/patentti) tai suojavaatimuksissa (hyödyllisyysmallit). Vaatimukset siis sanallisesti kuvaavat keksinnön, jolle suojaa haetaan tai on saatu. Vaatimukset ovat siis tärkein osa hakemusta. Niiden tulee olla selkeitä ja yksiselitteisiä, sekä ymmärrettävissä yksinään, ilman selitysosan tai kuvien apua. Niihin voidaan lisätä kuitenkin kuvissa käytettävät viitenumerot, mutta viitenumerot eivät vaikuta suojapiiriin.

 

Lisää IPR-alan lyhenteitä löydät täältä.

Jaa artikkeli